PSİKİYATRİDE KULLANILAN İLAÇLARLA İLGİLİ ÖNYARGILAR

  Ülkemizde psikiyatri ve psikiyatrik hastalıklara karşı olan kadar (belki de daha fazlası) psikiyatride kullanılan ilaçlara karşı da şiddetli bir önyargı bulunmaktadır. Bu önyargı nedeniyle kolaylıkla tedavi edilebilecek birçok psikiyatrik hastalık tedavisinde zorluklar yaşanmaktadır; ya etkin dozda ilaç kullanılmadığından tedaviye yanıt tam olmamakta ya da yeteri sürede ilaç kullanılmaması nedeniyle sık tekrarlar yaşanmaktadır. Sık karşılaştığımız ve ilaç kullanımında ciddi sorunlara…